Розробка та впровадження рішень АСУ ТП, APC/MPC та АСУП у рамках реалізації стратегії цифровізації промислового холдингу (МММ). Можливість використання великого переліку сучасних продуктів промислової автоматизації (SW та HW) та ІТ (гіперконвергентна архітектура) у рамках доступу до технологій, що надаються вендорами за партнерськими програмами. Масштаб та комплексність проектів та рішень. Програми розвитку компетенцій персоналу (навчання та сертифікація).

Функції:

 • Відповідає за розробку архітектури рішень та систем промислової автоматизації.
 • Відповідає за вибір рішення, технології, інструментарію та варіанти реалізації.
 • Визначає послідовність виконання завдань та оцінку компетенцій членів команди.
 • Уточнює та допрацьовує архітектурні рішення при змінах бізнес-вимог та/або цільової архітектури. Проводить аналіз та узгодження запитів на функціональні та технологічні зміни.
  Взаємодіє із Замовниками та Підрядниками при обговоренні та узгодженні підходів до проектування, розробки та впровадження рішень промислової автоматизації, вибору способів реалізації завдань Замовника
 • Бере участь у проведенні тендерів з боку функції АСУ ТП для вибору правильних рішень відповідно до вимог бізнесу.Забезпечує проведення періодичних аудитів реалізованих рішень на відповідність затвердженої архітектури, готує пропозиції щодо результатів аудиту та контролює їх реалізацію
 • Виконує необхідні активності, пов’язані з презентацією статусу виконаних робіт, відстеження ефективності

Досвід професійної діяльності:

 • 7+ років практичного досвіду у ВІД та ІТ.
 • 5+ років досвіду у частині розробки та впровадження інформаційних систем ВІД та ІТ.
 • 3+ роки досвіду у ролі архітектора, технічного керівника або ключового спеціаліста ВІД та ІТ.
 • Глибокі знання принципів побудови ВІД та ІТ систем, мереж, управління ІТ та ВІТ безпекою.
 • Досвід керування командами до 10 осіб.
 • Досвід взаємодії з представниками Замовника як архітектор рішень.
 • Досвід взаємодії з представниками Підрядника як керівник напряму, проекту або архітектора рішення.
 • Досвід роботи в проектах з гнучкими методологіями управління (Agile)

Обов’язкові компетенції (Hard Skills):

 • Глибокі знання у галузі побудова архітектури інформаційних систем та додатків (MVC, Data, Security, Cloud)
 • Глибоке розуміння принципів розробки та застосування АСУТП з урахуванням RA, SE, Siemens. Знання номенклатури та найкращих інженерних практик.
 • Глибоке розуміння принципів створення інформаційних мереж на обладнанні Cisco (CCNA+). Знання номенклатури та найкращих інженерних практик.
 • Розуміння принципів побудови, функціонування та інтеграції інформаційних систем управління виробництвом (MES)
 • Глибокі знання Windows Server, MS SQL, Технологічного стека TCP/IP, віртуалізації та контейнеризації (Hyper-V, Docker).
 • Глибокі знання в галузі експлуатації, конфігурування та адміністрування фізичної та хмарної інфраструктури (Kubernetes, DevOps, Azure Stack)

Бажані компетенції (Hard Skills)

 • Знання архітектурних методологій та фреймворків: TOGAF, BPMN, NIST
 • Знання в галузі індустріальних протоколів передачі даних
 • Знання в галузі побудови архітектур BigData та ML (лямбда, каппа).

Компетенції (Soft Skills)

 • Сильні навички організаційного, аналітичного та системного мислення
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування та ведення переговорів (на всіх рівнях управління)
 • Стресостійкість
 • Вміння залагоджувати конфлікти
 • Лідерські навички

 

  Apply now: